Pasākumu kalendārs 2017

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
   

Kaiva Pēča, Mg. psych., psiholoģe - Darbs ar dusmām

Joma: Veselības
Organizē Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija

Dusmu pamatā ir gaidas. Mēs sagaidām, ka apkārtējie cilvēki pret mums izturēsies godīgi, bet viņi to nedara. Mēs sagaidām, ka mūsu bērni būs paklausīgi, bet viņi neklausa. Mēs sagaidām, ka valdība sadzirdēs mūsu vajadzības un tās apmierinās, bet tas nenotiek. Katru reizi, kad parādās plaisa starp gaidām un realitāti, dusmas ir tās, kas itin veikli pamanās aizpildīt šo plaisu. Katru reizi, kad kāds neievēro mūsu noteikumus vai rīkojas pretēji mūsu vēlmēm, rodas sajūta it kā dusmas mūsos būtu saņēmušas ielūgumu uz vienu trakulīgu ballīti. Mēs varam nepieņemt šo ielūgumu. Mēs varam to pieņemt. Tā ir mūsu izvēle.

Pasākuma laikā tiks sniegti praktiski ieteikumi darbam ar dusmām, kas balstās uz kognitīvi biheiviorālās teorijas pamatprincipiem.

Ieejas maksa: 0 EUR
Norises vieta: Valmiera, G. Apiņa ielā 12
Norises laiks: no 13. oktobra 19:00 līdz 13. oktobra 20:30
Maksimālais apmeklētāju skaits: 15

Reģistrēties pasākuma apmeklēšanai:

Pieteikšanās līdz 10.oktobrim, zvanot Kaivai Pēčai pa tālr. 26512380.