Pasākumu kalendārs 2017

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
   

Skolu psiholoģija

Vairāk par skolu psiholoģiju

Atlasīto pasākumu saraksts

Izglītības iestāžu psihologi - "Vecāku un skolas/pirmsskolas sadarbības iespējas un izaicinājumi"
Vieta: Latvija , Izglītības iestādes
Laiks: no 6. oktobra 00:00 līdz 14. oktobra 00:00
Auditorija: Skolēnu vecāki, citi interesenti

Ilona Gintere, Mg. psych., psiholoģe - "Psihologa darbības specifika darbā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām"
Vieta: Rīga, Braila ielā 24 (Strazdumuižas internātskolā )
Laiks: no 6. oktobra 12:00 līdz 6. oktobra 13:30
Auditorija: visi interesenti

Saiva Brūdere-Ruska, Mg.psych., psiholoģe - "Smilšu spēle kā iekšējās pasaules atspoguļojums: Lekcija-seminārs"
Vieta: Valmiera, G. Apiņa ielā 12, 2. stāvs pa labi, „TELPA ELPAI”
Laiks: no 6. oktobra 17:00 līdz 6. oktobra 18:30
Auditorija:

Karine Boroduļina, Mg. psych. psiholoģe - "Sasniegumu motivācijas izpēte vecāko klašu skolēniem ar implicītām un eksplicītām mērījumu metodēm"
Vieta: Rīga, BSA, Lomonosova ielā 4/1, 306. telpa
Laiks: no 10. oktobra 15:00 līdz 10. oktobra 16:00
Auditorija: visi interesenti

Velta Daņiļeviča, Mg. psych. psiholoģe - "Radošā darbnīca vecākiem un bērniem ar mācību un uzvedības traucējumiem"
Vieta: Krāslava, Krāslavas pamatskolš, Krāslavā, Pils ielā 5.
Laiks: no 11. oktobra 17:30 līdz 11. oktobra 00:00
Auditorija: Krāslavas pamatskolas bērnu vecāki

Saiva Brūdere-Ruska, Mg.psych., psiholoģe - "Kā izaudzināt emocionāli inteliģentus bērnus? Lekcija-seminārs"
Vieta: Valmiera, G. Apiņa ielā 12, 2. stāvs pa labi, „TELPA ELPAI”
Laiks: no 13. oktobra 17:00 līdz 13. oktobra 18:30
Auditorija: Vecāki, vecvecāki, pedagogi un citi interesenti