Pasākumu kalendārs 2017

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
   

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Atlasīto pasākumu saraksts

Irina Plotka,Dr.psych. prof., Ņina Blumenau,Dr.sc - "Attieksmju izpētes implicītās metodes: eksperimentālo pētījumu pieredze"
Vieta: Rīga, BSA, Lomonosova ielā 4/1, 306. telpa
Laiks: no 6. oktobra 16:00 līdz 6. oktobra 17:00
Auditorija: Visi interesenti

Biruta Urbāne, Mg. psych. psiholoģe - "Patērētāju etnocentrisma un “Es- koncepta” saiknes izpēte implicītām un eksplicītām metodēm"
Vieta: Rīga, BSA, Lomonosova ielā 4/1, 306. telpa
Laiks: no 9. oktobra 15:00 līdz 9. oktobra 16:00
Auditorija: visi interesenti

Jeļena Šaplavska, Dr. psych., docente - "Dzīves izturība kā personības resurs."
Vieta: Rīga, BSA, Lomonosova ielā 4/1, 306. telpa
Laiks: no 9. oktobra 17:00 līdz 9. oktobra 18:00
Auditorija: visi interesenti

Karine Boroduļina, Mg. psych. psiholoģe - "Sasniegumu motivācijas izpēte vecāko klašu skolēniem ar implicītām un eksplicītām mērījumu metodēm"
Vieta: Rīga, BSA, Lomonosova ielā 4/1, 306. telpa
Laiks: no 10. oktobra 15:00 līdz 10. oktobra 16:00
Auditorija: visi interesenti

Larisa Ābelīte, Mg.psych., docente - "Dzīves kvalitātes eksistenciālā analīze."
Vieta: Rīga, BSA, Lomonosova ielā 4/1, 306. telpa
Laiks: no 10. oktobra 17:00 līdz 10. oktobra 18:00
Auditorija: visi interesenti

Ludmila Kaļiņņikova, Dr. psych., docente - "Melu pētījumos izmantojamās metodes"
Vieta: Rīga, BSA, Lomonosova ielā 4/1, 306. telpa
Laiks: no 12. oktobra 16:00 līdz 12. oktobra 17:00
Auditorija: visi interesenti

Alona Korņiševa , Dr. psych., docente - "Starppersonu komunikācijas problēma: komunikatīvās kompetences veicināšana."
Vieta: Daugavpils, Dzelzceļu iela 3, 225. aud.
Laiks: no 13. oktobra 15:00 līdz 13. oktobra 16:30
Auditorija: visi interesenti

Laura Šīmane-Vīgante, Mg.psych., pētniece - "Sakarības starp personības iezīmēm, piesaistes stiliem un attieksmi pret kriminālo vardarbību ieslod"
Vieta: Rīga, BSA, Lomonosova ielā 4/1, 306. telpa
Laiks: no 13. oktobra 15:00 līdz 13. oktobra 16:00
Auditorija: visi interesenti

Ilze Šķindra, Mg. psych. psiholoģe - "Psihologu profesionālās darbības regulējums"
Vieta: Rīga, BSA, Lomonosova ielā 4/1, 306. telpa
Laiks: no 13. oktobra 16:00 līdz 13. oktobra 17:00
Auditorija: visi interesenti